Mietoisten Maamiesseura

Mietoisten maamiesseuran logoMietoisten Maamiesseura r.y. on yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yhdistys, joka järjestää mm. neuvonta ja koulutustilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa, sekä tukee liikunta ja harrastetoimintaa mm. vuokraamalla Maamiesseurantaloa yhdistysten käyttöön. Maamiesseurantalo on oiva paikka myös yksityisten sekä yritysten tilaisuuksiin ja kokouksiin.